Personlighedstest

Kursus til bedre kommunikation og samarbejde med udgangspunkt i tillid og gensidig accept.

Som spejderleder står du ofte i situationer, hvor du kunne ønske dig at du var bedre til at kommunikere og motivere. Hvor ofte har du ikke stået med ordene ”du misforstår mig” – enten sagt af din samarbejdspartner eller dig selv.
Ofte er der ikke kun tale om misforståelser af selve ordene, men derimod misforståelser af det andet menneskes motiver og værdisæt.
Kurset tager fat på disse problemstillinger med en række redskaber til at skabe bedre kommunikation og motivation i samarbejde. Kurset giver en indføring og træning i følgende faglige områder;

• Spørgeteknikker og spørgsmålstyper og indblik i hvordan de indvirker på individet i forskellige situationer.
• Aktiv lytning, herunder lytte niveauer og faldgruber heri
• Fire forskellige personlighedstyper og fire forskellige læringsstile (repræsentationssystemer)
• Tillidsskabelse, med særligt fokus på non-verbal kommunikation (kropssprog) og begreber som spejling, rapport, overføring og modoverføring.
Dagen vil blive holdt i en let og humoristisk stil, hvor der veksles mellem undervisning og praktiske øvelser. Forud for kurset får du tilbudt, at få lavet en personlighedstest, som du får resultatet udleveret af på kursusdagen. Personlighedstesten gør, at du kan relatere dig selv til det formidlede stof og til øvelserne.
Du vil helt sikkert kunne gå hjem med ny inspiration til bedre samarbejde og motivation.

Kursusleder Professor Bent Warming-Rasmussen

Kursustidspunkt:

Start den 9-3-2019 kl. 10.00

Slut den 9-3-2019 kl. 17.00

Pris: 395,-