Leder 1

Formålet med Leder 1 er, med udgangspunkt i aktuelle og nærværende temaer/problemstillinger/situationer, at ruste deltageren til at være en aktiv leder i enheden og del af gruppen.

Kurset giver dig indsigt i ledelse og teamsamarbejde samt redskaber til konfliktløsning i praksis.

Kurset gør dig bevidst om vigtigheden af markedsføring af, og kommunikation om, spejderarbejdet på lokalt plan for gennem denne, samt gennem de daglige aktiviteter, at omsætte KFUM-Spejdernes værdisæt til praksis.

Endelig giver kurset dig viden om Verdensspejderbevægelsen og dennes kobling til, og påvirkning af spejderarbejdet i Danmark.

Kursusleder: Dorthe Mølvig

Kursustidspunkt:

Start den 8-3-2019 kl. 19.30

Slut den 10-3-2019 kl. 12.50

Pris: 695 kr.