Grafisk Facilitering

Gammel vin på nye flasker

Vi har altid tegnet – i hvert fald i 75.000 år! Det er alligevel pænt lang tid at øve sig – og når man øver sig så længe, så bliver man pænt dygtig!

Det er en af grundene til, at børn tegner – også helt uden at have lært det. De begynder bare!

Derimod skal de i skole for at lære at læse – og for nogen kan læseriet være noget af en udfordring.

Men alle har tegnet – og kan sagtens lære det igen.

 

 Dit udbytte

  • Grafisk værktøjskasse med grundlæggende visualiseringsteknikker
  • Et visuelt redskab, der underbygger den fælles forståelse af beslutninger i processer og samtaler
  • En ny måde at skabe overblik over komplekse processer og projekter
  • Et anderledes måde at udfolde, udforske og udfordre vores begrebs- og meningsdannelse
  • Øvet dine færdigheder som facilitator, procesleder, mødeleder og formidle.

Kursusform

Øvelse gør bedre – og derfor er kurset lagt an på, at du i langt det meste af dagen står med en tusch i hånden.

På baggrund af korte oplæg arbejder du med udvikle dine egne evner og får feedback fra både underviseren og de øvrige deltagere.

Husk at tage praktisk fodtøj på, da du kommer til at stå foran et flipoverstativ i en del timer.

Tegninger kan noget særligt – og det er ikke så mærkeligt!

Din hjerne er nemlig designet til at afkode visuel kommunikation og derfor forstår vi komplekse budskaber langt hurtigere, hvis de er formidlet i billeder.

Faktisk opfatter din hjerne billeder 50 gange hurtigere end tekst (iflg. professor Scott Galloway) og forskning viser, at både indlæring og hukommelsen øges, når der tages notater i hånden (iflg. professor og hjerneforsker Audrey van de Meer). 

Og hvis det ikke er nok argument, så tag med at 65% af din hjernes samlede kapacitet bliver brugt af øjnene, at dine øjne bidrager med 85% af din viden om verdenen og at øjet kan registrere 36.000 visuelle beskeder i timen!

Overbevist?

Kursustidpunkt: 

Start den 9-3-2019 kl. 8.30

Slut den 9-3-2019 kl. 19.30

Pris: 395,-